Stichting Onderzoek Gezondheid Border Collies


Home English Melding Stichting Epilepsie Contact

Stichting

Er is gekozen voor een stichting omdat een stichting geen leden kent en waardoor het bestuur onafhankelijker kan optreden en minder beindvloedbaar is voor belangen van bepaalde  leden.

Het bestuur draagt zelf zorg  voor de benoeming van de eigen bestuursleden.

Hierdoor is de continuiteit beter gewaarborgd  omdat er geen leden zijn die het bestuur  kunnen ontslaan.

Een stichting is neutraal en heeft alleen het belang te dienen waarvoor deze is opgericht.

De stichting heeft alleen het belang van het ras te dienen en niet van leden.Doelstelling Stichting

De stichting heeft ten doel het bevorderen van gezondheid en het verminderen van genetische aandoeningen bij Border Collies ,alsmede het verrichten van alle handelingen die kunnen bijdragen aan de gezondheid en de instandhouding van het ras.

-het inrichten van een meldpunt(erfelijke) afwijkingen en/of aandoeningen voor geregistreerde Border Collies of van Border Collies waarvan de ouders herleidbaar zijn

 -het registreren van meldingen op het gebied van (erfelijke) afwijkingen en/of aandoeningen -het inrichten en bijhouden van een database met meldingen -het (laten) doen van onderzoek naar erfelijke afwijkingen bij BC

 -het geven van advies aan een ieder die daar behoefte aan heeft.

 -het inzamelen van geld om onderzoek mogelijk te maken.

 -alle handelingen te verrichten met inachtneming van wettelijke regels zoal AVG


Bij de stichting zijn vacatures in het bestuur.

U kunt zich voor de invulling van een vacature aanmelden via info@sogbc.nl